ROYAL CAN INDUSTRIES CO., LTD.

Royal Can is the best packaging solutions

with the finest world class quality.

2-PIECE CANS

กระป๋อง 2 ชิ้น

3-PIECE CANS

กระป๋อง 3 ชิ้น

PEEL OFF ENDS

ฝา Quik Peel

SPOON & EOE

ฝาเปิดง่าย

POUCH

บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว

Corrugated carton box

กล่องกระดาษ

Fancy can

MUSEUM OF CANNED FOOD

ยินดีต้อนรับสู่

Royal Can Industries

เราเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋องที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดที่เป็นโลหะที่มีความเพรียบพร้อมในด้านบริการงานพิมพ์สีบรรจุภัณฑ์มากกว่า 30 ปี อีกทั้งมีการบริการและการควบคุมมาตรฐานคุณภาพที่ไม่เป็นที่สองรองใคร สำหรับผู้สนใจขอเชิญชมรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเรา แล้วคุณจะรู้ว่าทำไมเราจึงเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตภาชนะบรรจุอาหารมาโดยตลอด

กระป๋อง 2 ชิ้น (2-Piece Cans)

กระป๋องที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวกระป๋องและฝาซึ่งมีทั้งแบบเรียบหรือแบบเปิดง่าย โดยผ่านการขึ้นรูปกระป๋องโดยวิธีการอัด ทั้งแบบ Draw, Reverse Draw และ Draw Re-draw ภายในเคลือบแลคเกอร์ป้องกันสนิมสำหรับบรรจุอาหารแบบสีเงินหรือสีทอง ส่วนภายนอกมีทั้งแบบพิมพ์สีและเคลือบแลคเกอร์สีใสและสีทอง

  • ใช้บรรจุอาหารและนำเข้าหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Retort) ก่อนนำไปบริโภค (กรณีเป็นอาหารที่ต้องใช้อุณหภูมิในการฆ่าเชื้อ)
  • ใช้บรรจุอาหารสำเร็จ (ไม่จำเป็นต้องเข้าหม้อนึ่งฆ่าเชื้อก่อนนำไปบริโภค)

กระป๋อง 3 ชิ้น (3-Piece Cans)

กระป๋องที่ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ฝาบน, ฝาล่าง และ ตัวกระป๋อง ภายในเคลือบด้วยแลคเกอร์ป้องกันสนิมสำหรับบรรจุอาหารแบบสีเงินหรือสีทอง ส่วนภายนอกมีทั้งส่วนพิมพ์สี หรือเคลือบแลคเกอร์ ขึ้นรูปโดยการเชื่อมแผ่นเหล็กเป็นรูปวงกลมด้วยความร้อนจากไฟฟ้า จากนั้นคลุมแนวเชื่อมด้วย แล็คเกอร์เฉพาะทั้งด้านในและด้านนอก สามารถทำลอนข้างกระป๋องหรือทำคอคอดได้ตามความต้องการของลูกค้า และทำการซีมปิดฝาด้านใดด้านหนึ่งด้วยฝาเปิดง่ายหรือฝาเรียบ

  • ใช้บรรจุอาหารและนำเข้าหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Retort) ก่อนนำไปบริโภค (กรณีเป็นอาหารที่ต้องใช้อุณหภูมิในการฆ่าเชื้อ)
  • ใช้บรรจุอาหารสำเร็จ (ไม่จำเป็นต้องเข้าหม้อนึ่งฆ่าเชื้อก่อนนำไปบริโภค)

Normal End & Easy Open End & Quikpeel

ฝาเรียบ คือ ฝาที่ได้จากการอัดแผ่นเหล็กเป็นรูปวงกลมหรือเหลี่ยม จากนั้นนำมาหยอดยาง และทำลอนเพื่อให้ฝามีความแข็งแรง

ฝาเปิดง่าย คือ วิวัฒนาการต่อจากฝาเรียบ โดยการนำฝาเรียบมาเจาะร่องสำหรับเปิด และติดหูดึง เพื่อให้สามารถเปิดง่าย

  • ใช้ปิดผนึกกระป๋อง 2 และ 3 ชิ้น ภาชนะบรรจุอาหาร

ฝา Quikpeel คือ วิวัฒนาการล่าสุดของฝาในปัจจุบบัน เป็นฝาที่ได้จากการนำฝาเรียบมาตัดตรงกลางออกแล้วเก็บขอบเพื่อป้องกันการบาด ซึ่งจะเหลือพื้นที่ประมาณ 30 % จากขอบฝา และนำมาติดฟร้อยด์ต่อไป เหมาะสำหรับเด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ เพราะมีความปลอดภัยและเปิดง่าย

  • ใช้ปิดผนึกกระป๋อง 2 และ 3 ชิ้น ภาชนะบรรจุอาหาร ทั้งกระบวนการฆ่าเชื้อและไม่ฆ่าเชื้อ

บริการ

การตรวจสอบหม้อฆ่าเชื้อ (F0)

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์การตรวจสอบที่ทันสมัยและมีความแม่นยำ รวมถึงบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ สำหรับการให้บริการตรวจสอบหม้อฆ่าเชื้อและการแทรกผ่านความร้อนของผลิตภัณฑ์

บริการด้าน Double Seam

เทคนิคในด้านการปรับแต่งเครื่อง Seamer บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่อง Seamer (Chuck/Roll) เพื่อให้มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท

การสอบเทียบเครื่องมือวัด

บริษัทฯ ได้จัดทำห้องปฏิบัติการสอบเทียบเพื่อรองรับการให้บริการกับลูกค้า โดยห้องปฏิบัติการประกอบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย และบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี

© 2016 Royal Can Industries Company Limited. All right reserved.