Asia Food Beverage Thailand 2016

บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Asia Food Beverage Thailand Vol.14 No.80 July – August 2016 Contents 2 “Open House” หน้าที่ 44-45 “Royal Can Industries Share Historical Knowledge, Expand Opportunities”
เนื่องจากบริษัทฯ เป็นเจ้าแรกที่ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์กระป๋อง เพื่อแบ่งปันเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของกระป๋องให้กับผู้ผลิตรายอื่น นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป รวมถึงเพื่อแนะนำส่งเสริมสินค้าประเภทอาหารกระป๋อง และประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จัก สามารถจำหน่วยสินค้าทั้งในและต่างประเทศได้อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์สู่ระดับสากลอีกด้วย โดยมีคุณออมสิน สัตยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นผู้ให้สัมภาษณ์บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์กระป๋อง